• Maatschappelijke initiatief binnen Stadsdeel Amsterdam West

  Buurtbewoners en projectleiders Arnoud Hekkens en Lex de Jong hebben  in maart 2016 het maatschappelijk initiatief ´Project Gemaal Mercatorstraat’  bij stadsdeel West Amsterdam ingediend. Een plan voor een nieuw ontwerp inclusief ‘regenplein’ voor de zuidwesthoek van het Erasmuspark. Het uiteindelijke ontwerp voor de openbare ruimte is gemaakt door ons (Buro Regen en Water).
  De openbare ruimte rondom het Mercatorstraat gemaal is een definitief ontwerp geworden op basis van bewonersparticipatie en oog voor regenwater.
  Het gemaal en de openbare ruimte erom heen maken deel uit van het Erasmus park wat is ontworpen in de nieuwe Amsterdamse stijl. Dit is meegenomen in het definitieve ontwerp om het in verbinding te laten staan met het park.
  De ontwerpopdracht  van Project bureau GM was voor ons gericht op een ontwerp dat aansluit bij de stijl van het park waarbij de ideeën/wensen van de bewoners en andere betrokken partijen terug te zien waren. Iets wat nog niet veel gedaan wordt en wat er toe heeft geleid dat over dit unieke project verschillende artikelen zijn geschreven Het Parool en AD. Een samenwerking tussen bewoners en professionals is in deze belangrijk om tot een goed resultaat te komen. De bewoners weten het beste wat zij verbeterd willen zien. Door middel van beelden van bewoners zijn deze vertaald naar het definitieve ontwerp.
  Het ontwerp is zo vormgegeven dat er verschillende functies samenkomen. Zo loopt er langs het gemaal een wandelpad die tevens een oprit is. Dit deel van het wandelpad is verstevigd zodat er een vrachtwagen van Waternet kan staan om het afvalwater in het gemaal leeg te pompen.  Het wandelpad sluit naadlos aan op het nieuwe herprofileringontwerp Mercatorstraat  van de gemeente. De klinkers die als ‘’rode loper’’ rond het Erasmus park zullen worden geplaatst, zijn ook binnen het ontwerp opgenomen, om zo een verbinding te leggen met het park en de mercatorstraat. Door een afschot tussen de 2,5 en 3 % te gebruiken, wordt bij neerslag het regenwater naar het plein of naar de borders afgevoerd. Op het regenplein zelf is er een duidelijke goot zichtbaar, bij neerslag voert deze het regenwater af naar een punt.
  Doordat er kritisch is gekeken en geluisterd, is er niet alleen een eerste ontwerp op basis van bewonersparticipatie, maar ook een ontwerp waarbij bestaande materialen opnieuw gebruikt worden. Bij het ontwerp is er gekeken naar het afschot van de paden en het regenplein. Omdat het gemaal 3 meter hoger ligt dan de ringvaart wordt het regenwater afgevoerd door een watertrap in het talud. Bij het ontwerp is er bij de materiaal keuze  zoveel mogelijk  in gezet op circulair materiaalgebruik. De watertrap wordt gemaakt van de stoeptegels (30 x 30) die er nu nog liggen. Bij het eindresultaat is te zien dat de bestrating van het regenplein gemaakt is van de donker bruine klinkers die nu dienen als parkeerplekken in de Mercatorstaat.
  Waarbij bij normaal gesproken een ontwerp/uitvoering rond de 250 euro per m2 kost, is er door deze manier een kosten reductie. Het ontwerp is door de gemeente doorgerekend en kwam neer op gemiddeld 75 euro per vierkante meter; een besparing van 175 euro per vierkante meter. Dat de gemeente het definitieve ontwerp en het bestek heeft gemaakt, is in Amsterdam uniek te noemen.  Een aantal zaken heeft de gemeente zelf opgepakt, waardoor extra kosten van externe partijen minimaal blijven. Doordat het definitieve ontwerp gemaakt is door een ontwerpbureau, verliep de communicatie en uitwisseling van bestanden tussen gemeente en ‘’project Gemaal mercatorstraat’’  professioneel.