Boekmanschool

De regenwatervoerende laag binnen het ontwerp.

Inzake de huidige toestand om en rond de schoolgebouwen, gezien de omringende bebouwing en de opsluiting van de school binnen het bouwblok, valt volgens de kaart  direct op dat bij de toegang van de school aan de inham bij de Roeterstraat een grote plas blijft staan en zeker wanneer een hoeveelheid van 60mm per etmaal valt. De 3di kaart van Waternet is een instrument om te kunnen bepalen of het huidige profiel een belemmering kan vormen voor de afwatering van de binnenplaats alwaar de school gelokaliseerd is. In het specifiek geval van de Boekmanschool is de profilering van de Roeterstraat, ter hoogte van ingang in feite een onoverkomelijk obstakel, hetgeen nog verder nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van enige hoge plantenbakken op het pleintje.

Zodra op de kaart de factor van 60mm wordt aangezet, wordt duidelijk dat de plas ter hoogte van de hoofdingang significant de doorgang belemmerd. Bij een regenval van 60mm of meer per etmaal zal de afvoerbuis in de grond volledig vol komen te staan, waardoor de school in feite in een badkuip is gesitueerd, waarvan de afvoer niet meer in staat is om de belasting van overmatige regenval te kunnen verwerken.

De vraag

Meester Joost: ‘Als leerkracht weet je als geen ander dat beweging voor je leerlingen ontzettend belangrijk is. Een schoolplein wat regenwater niet tot slecht afvoert naar het riool belemmert het speelplezier. Dit is dan ook een groot probleem op ons plein. In de toekomst hopen wij dan ook dat deze problemen zich niet meer voor doen. Om het regenwaterprobleem op te lossen, komt Buro Regen en Water ons helpen.’

.

Regenwaterplan

Om een klimaatbestendige buitenruimte op te leveren, heeft Buro Regen en Water  het regenwaterplan ontwikkeld. Samen met onder andere het beplantingsplan, het verlichtingsplan en het matenplan ondersteunen zij het definitieve ontwerp.

Zodra het schoolpleinontwerp  definitief is, kan het regenwaterplan worden opgezet. Om u in dit proces zo optimaal mogelijk te begeleiden, verzorgen wij het regenwaterplan. Een goed opgesteld regenwaterplan, zorgt voor een goede onderbouwing van het definitief ontwerp en de uitvoering hiervan.

.

DO van bureau Kramcheco

De opzet van een regenwaterplan

Bij het realiseren van het regenwaterplan wordt ten eerste de locatie goed geanalyseerd om de regenwater knelpunten te kunnen bepalen. Hierbij wordt er ook gekeken naar de verhouding tussen de groenvoorziening en betegeling van de locatie. Ook wordt er onderzocht waar het laagste punt zich bevindt en wat voor soort rioleringsstelsel (gescheiden of gemengd) aanwezig is.

Ten tweede wordt het definitieve ontwerp geanalyseerd ( gemaakt door de Venezolaanse Adalberto Pacheco van het bureau
kramcheco) . Hierbij wordt er opnieuw gekeken naar de verhouding tussen groenvoorziening en betegeling en wordt er onderzocht of er nog regenwater knelpunten zijn. Een belangrijk onderdeel hiervan is het analyseren van de technische tekeningen.

.